יצירת רשת תמיכה בהוראת מתמטיקה קלינית

תכנית ליצירת רשת של תמיכה בית ספרית בהוראה קלינית של מתמטיקה ברמה של חמש יחידות באשדוד.