ליווי פדגוגי למורים למתמטיקה במסלולי חמש יחידות באשדוד

העיר אשדוד תשקיע בארבע השנים הקרובות מאמצים בהיקף כלל-עירוני כדי להגדיל משמעותית את מספר תלמידי ותלמידות המתמטיקה במסלול של חמש יחידות לימוד