תכנית מטעם רשת עמל להעלאת שיעור בוגרי מתמטיקה ברמת חמש יחידות

"תכנית לפיתוח הוראה שמטרתה להעלות את שיעור בוגרי חמש יחידות לימוד מתמטיקה ברשת מ-7.8% ל-12% בתוך שלוש שנים ( מענק משלים (מא'צינג) בסך של עד 875,000 שקלים חדשים על-פני שלוש שנים )"