13 כיתות מצוינות חדשות ברשת ברנקו וייס

40% מהתלמידים ילמדו בכיתה או בהקבצת מצוינות