יישום טכניקות ספורטיביות לטיפוח מורים ותלמידי מתמטיקה

מרוץ 5 ק"מ וסדנאות לשיפור המוטיבציה למצוינות בקרב 40 מורים למתמטיקה ברמת חמש יחידות ותלמידיהם