מחקר שיבחן את הציפיות של מגזר ההייטק הישראלית ממערכת החינוך בשנים הקרובות

מכון אהרן יבצע מחקר שיכלול מידע אודות הידע, המיומנויות, התכונות והערכים הדרושים למגזר ההייטק הישראלי