תמיכה מקצועית בהתאמת תכנית הלימודים הארצית במתמטיקה

תמיכה מקצועית בהתאמת תכנית הלימודים הארצית של חטיבות הביניים במתמטיקה כדי לכלול בה מיומנויות של מתמטיקה יישומית הדרושות במאה ה-21