תכנית עירונית במג'אר

הרחבת שיעור בוגרי כיתות המצוינות במג'אר ל-42% (148) עד שנת 2025