תכנית מצוינות באשקלון

הוספת 11 כיתות מצוינות בחטיבות הביניים באשקלון כדי להגיע ל-44% (728) מבוגרי כיתות ט' עד 2024