ליווי פדגוגי למורי פיזיקה בחטיבות הביניים

תכנית לליווי פדגוגי ל-200 מורי פיזיקה חדשים בחטיבות ביניים המשתתפות בפרויקט העתודה המדעית-טכנולוגית.