תכנית להכשרת מורים חדשים למתמטיקה ומדעים

מהייטק להוראה – תכנית חומש להכשרת 1,500 מורים חדשים למתמטיקה ולמדעים