תלמידות בוחרות חמש

תכנית להתפתחות מקצועית בית-ספרית למורים, שמטרתה להגדיל את מספר התלמידות הבוחרות ומתמידות בלימודי מתמטיקה ומדעים ברמה של חמש יחידות לימוד.