תחרות במתמטיקה שימושית

המרכז לשלטון מקומי יערוך תחרות לתלמידי חטיבות ביניים בינואר ובפברואר 2022