שני מושבי חינוך במסגרת הכנסים השנתיים ב-2023 ו-2024

מושבי חינוך במסגרת הכנסים השנתיים של המכון הישראלי לדמוקרטיה