שיתוף פעולה להרחבת תכניות בחינוך סייבר

הכנת תכנית של שיתוף פעולה להרחבת היקף התכניות העוסקות בחינוך סייבר