שיתוף פעולה בין מורי מתמטיקה ומהנדסים לצורך הוראת מתמטיקה שימושית

תעשיידע תלמד מתמטיקה שימושית בדרכים מעשיות