שיעורים מצולמים להדגמת הוראה אפקטיבית של מתמטיקה שימושית

אוניברסיטת חיפה תקים מאגר מידע שיכלול שיעורים מצולמים להדגמת הוראה אפקטיבית של מתמטיקה שימושית בחטיבות ביניים, וערכת הכשרה הכוללת פרקטיקות ליבה של הוראה