קורס מנהיגות וימי עיון למדריכים ולמורים למתמטיקה

מטרת הקורס לאפשר הכרות יסודית יותר עם התכנים החדשים, והכנת אסטרטגיות יישום יחד עם המורים