קול קורא לקבלת הצעות להתאמת המשימות החדשות לתכנית הלימודים של כיתות י' ויישומן בעשר קהילות למידה מקצועיות

הציפייה היא שכל מפתח של חומרי לימוד יתחייב מראש להקים לפחות שתי קהילות למידה מקצועיות