קידום מצוינות במתמטיקה ומדעים

קואליציה להשפעה משותפת (collective impact) לשם קידום מצוינות בהוראה ולמידה של תחומי המתמטיקה והמדעים בחינוך העל-יסודי