קהילות בית-ספריות של מורי מתמטיקה ב-100 חטיבות ביניים ליישום חשיבה מתמטית מסדר גבוה

מכללת אורנים תוביל תכנית מיוחדת לרכזי מתמטיקה בחטיבות הביניים שיוכשרו להוביל קהילות מורים בית-ספריות