פתיחת הקבצות א' ברשת דרכא

פתיחת הקבצות א' משודרגות בשמונה חטיבות ביניים שבהן ילמדו מתמטיקה שימושית מסדר גבוה