פיתוח משימות בפיזיקה מסדר גבוה עבור חטיבות הביניים

המרכז הישראלי למצוינות בחינוך יפתח 30 משימות בפיזיקה תוך יישום מיומנויות של חשיבה מתמטית מסדר גבוה