פיתוח כלי דיאגנוסטי לבחינת מוכנות תלמידים למגמת מתמטיקה

המשימות יותאמו לתכנים של תכנית הלימודים ולרמות המיומנות הגבוהות הנבחנות במבחן פיז"ה