קורס היברידי בקינמטיקה לכיתות ט'

פיילוט ב-20 כיתות מצוינוּת בשכבת ט' של קורס היברידי בקינמטיקה שבו ייושם מידול מתמטי מתקדם