סיור לימודי לבחינת הרפורמה במערכת החינוך בפולין

אחד מראשי הרפורמה היה זביגנייב מרצ'יניאק שכיהן כסגן שר החינוך והיה ממונה על תכניות הלימודים. כיום הוא מכהן כיו"ר צוות המומחים למתמטיקה של מחקר פיז"ה, ומשמש יועץ לקרן