סדנאות סימולציה- מתמטיקה שימושית

סדנאות סימולציה בנושא של הוראת מתמטיקה שימושית מסדר גבוה עבור 400 מורי מתמטיקה בחטיבות הביניים