סדנאות סימולציה בנושא של הוראת מתמטיקה יישומית

סדנאות סימולציה בנושא של הוראת מתמטיקה יישומית מסדר גבוה עבור 400 מורי מתמטיקה בחטיבות ביניים בחברה הערבית