סדנאות בנושא סרטי הוראה

סדנאות לארבעים מלווים פדגוגיים של מורים לפיזיקה ומתמטיקה ברמה של חמש יחידות, אשר יעסקו בשימוש בסרטי הוראה מהכיתות לצורך שיפור ההוראה של המורים