ניתוח הביצועים של תלמידי ישראל במבחן פיז"ה במתמטיקה

המתמטיקאי זביגנייב מרסיניאק יעריך את המענה שניתן באמצעות תיק המשימות של התכניות בתמיכת קרן טראמפ