'מורים על הבר 2' – הרצאות על ידי מורים מובילים

30 הרצאות נוספות של מורים מובילים מתכניות הקרן המפתחות מרכיבים של הוראה קלינית, שיתקיימו הפעם גם בדרום הארץ ובמגזר הדתי