ליווי חוקרים שישתלבו כמורים

תכנית ליווי ל-20 חוקרי מדעי-הטבע שישתלבו כמורי תיכון ברמה של חמש יחידות לימוד בבתי הספר בירושלים