כנס ל-120 מורים מובילים באוניברסיטת חיפה

הכנס יעסוק בהוראת רמה גבוהה של מידול מתמטי והנמקה מתמטית