כנס רפורמות בחינוך המדעי בישראל

כנס בנושא רפורמות בחינוך המדעי בישראל שמטרתן כוללת קידום המצוינות בבתי הספר התיכוניים.