כנס בין-לאומי מקוון בנושא מבחן פיז"ה

כנס בין-לאומי מקוון שיעסוק במסגרת הקונספטואלית של מבחן פיז"ה במתמטיקה