כלים קוגניטיביים ללימוד משימות של מתמטיקה שימושית

תכנית ניסיונית שבמסגרתה יפותחו כלים ייעודיים להתמודדות עם המיומנויות הקוגניטיביות הדרושות לפתרון משימות של מתמטיקה שימושית.