כיתות מצוינות במחוז צפון

הוספת 50 כיתות מצוינות והקבצות א' משודרגות ב-50 חטיבות ביניים במחוז צפון