ירוחם מקדמת מצוינות

תכנית שותפות מקומית בירוחם להרחבת שיעור בוגרי כיתות המצוינות ל-38% (60) עד 2025