יוזמה לקידום מצוינות בהוראה של מתמטיקה ומדעים בבתי ספר תיכוניים

יוזמה שיתופית לקידום מצוינות בהוראה ובלמידה של מתמטיקה ומדעים בבתי הספר התיכוניים