חיזוק יסודות המצוינות ברמת גן

העיר תגיע ל-50% (679) מבוגרי כיתות ט' עד 2025