הרחבת מעגל המצוינות בעין מאהל וביפיע

תכנית עירונית בעין מאהל וביפיע להרחבת מעגל המצוינות בחטיבות הביניים