הרחבת מעגל המצוינות בחטיבות הביניים במחוז ירושלים

העלאת שיעור בוגרי כיתות המצוינות והקבצות א' המשודרגות במתמטיקה בחטיבות הביניים שבמחוז ירושלים ל-30% עד 2024