קהילות להתפתחות של מורי כימיה

הקמת תשע קהילות אזוריות להתפתחות מקצועית של 150 מורים לכימיה ברמה של חמש יחידות לימוד.