הקמת קבוצה של מורים מצטיינים למתמטיקה ולמדעים

מועדון מורים מצטיינים למתמטיקה ומדעים