הקבצות הצטיינות בחברה הערבית בחיפה ובצפון

מחוזות צפון וחיפה ייפתחו 96 הקבצות א' משודרגות ב-48 חטיבות ביניים בחברה הערבית