הצעת תכנית למערכת החינוך של ישראל בעידן שלאחר מגפת הקורונה

התכנית תבחן כיצד ניתן לשפר את הישגיהם של תלמידי ישראל במבחני פיז"ה, בדגש על תלמידים מצטיינים, פערים, ומוכנות לשוק העבודה של המאה ה-21