הפילנתרופיה של קרן טראמפ

חקר מקרה: גישת הפילנתרופיה הקטליטית שנוקטת קרן טראמפ