הכרת התוצאות של תכנית הכשרת מורי מתמטיקה ומדעים

דגם הערכה משותף ומשתף (Shared Cluster Evaluation) יאמוד את מידת האפקטיביות, החלחול והקיימות של תכניות ההכשרה הקליניות למורים