העלאת שיעור בוגרי חטיבות הביניים בשפרעם הלומדים חשיבה מתמטית מסדר גבוה

תכנית עירונית בשפרעם לשילוב מתמטיקה שימושית ברמה מתקדמת בתכנית הלימודים של 30% מתלמידי חטיבות הביניים