העלאת שיעור בוגרי חטיבות הביניים ברשת אורט הלומדים חשיבה מתמטית מסדר גבוה

פתיחת כיתות מצוינות והקבצות א' משודרגות חדשות ב-45 חטיבות ביניים, כדי ש-30% מתלמידי חטיבות הביניים ברשת ילמדו מתמטיקה שימושית מסדר גבוה עד 2024